Tilhengere og Semi-trailere

Når det gjelder såvel slepehengere, kjerrer som trailere, så er samspilllet mellon chassi og skap viktig for at det skal fungere som en enhet.
Dette for at det skal bli høyeste kvalitet på hele Din ekvipasje. Tilsammen med våre samarbeidspartnere leverer vi komplett ekvipasje til Deg.

trailer och släp från SKAB