Produkter


På SKAB produserer vi skappåbygg til lastebilar, tilhengere, trailere, samt vekselskap. Oppbyggningene er i sandwichkonstruksjon og gir lette, men også sterke produkter. Som kunde er det Du som fremmer Dina ønskemål til oss og vi som deretter utformer en konstruksjon som skal fungere for Deg i lang tid fremover.