Miljø

Å være miljøbevisst blir viktigere for hver dag. Det er viktig å tenke på noen kloke som noen har uttrykt:: Vi arver ikke miljøet av våre foreldre, vi låner den av våre barn.

Som et naturlig ledd i dette har SKAB innført et yttre miljøstyringssystem, ISO 14001. I begynnelsen av 1998 fikk SKAB sertifikat i følge denne standarden.

Siden 2002 er SKAB også sertifisert i følge AFS 2001:1 - Systematisk arbeidsmiljøarbeide, som behandler det indre miljø. Selv innen disse områdene har SKAB vært bransjeledende.

AFS 2001:1     SP ISO     ISO 1401